Skutki choroby nikotynowej

Palenie tytoniu powoduje, w porównaniu z działaniem innych leków uzależniających, stosunkowo słabe pobudzenie albo depresje ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia percepcji, nastroju, myślenia, zachowania się lub czynności ruchowych. Jakiekolwiek efekty psychotoksyczne tytoniu są słabe w porównaniu z działaniem wielu leków uzależniających.

Z tego też względu zależność od tytoniu, prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniona na świecie zależność lekowa, jest przedmiotem zainteresowania specjalności niepsychiatrycznych, przede wszystkim ze względu na silne działanie organotoksyczne przewlekłego palenia tytoniu.

Przewlekłe używanie tytoniu pod postacią wąchania, żucia lub palenia prowadzi do zależności niepełnej, zwykle tylko psychicznej. U intensywnie nadużywających chronicznie tytoniu mogą występować objawy nieżytu dróg oddechowych i pokarmowych, wspomniane podwyższenie ciśnienia krwi, zaburzenia snu, a niekiedy objawy depresji z myślami samobójczymi. Opisywano, choć znacznie rzadziej stany pobudzenia psychoruchowego ze słuchowymi i wzrokowymi omamami.

Istnieją bardzo przekonujące dowody na to, że palenie papierosów przyczynia się do występowania różnego rodzaju nowotworów, jak rak płuc i gardła, a także do wspomnianych chorób serca i naczyń krwionośnych, kłopotów z płucami, jak na przykład zapalenie oskrzeli, uszkodzenie płodu w łonie palącej matki i do wielu innych dolegliwości. Wymienione choroby są spowodowane głównie przez różne szkodliwe związki chemiczne znajdujące się w dymie papierosowym, jak substancje smoliste i tlenek węgla. Również ludzie znajdujący się w otoczeniu palacza i regularnie oddychający zanieczyszczonym dymem powietrzem tzw. palacze bierni, również są narażeni na szkodliwe działanie papierosów. Bierne palenie zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Bardzo wiele zebranych w ciągu ostatnich 50 lat dowodów wiąże palenie papierosów z poważnymi chorobami sercowo-naczyniowym, takimi jak zawał serca, nagła śmierć, udar i choroby naczyń obwodowych. Sama nikotyna ma działanie stymulujące i sprawia, że zażywająca ją osoba czuje się ożywiona. Niestety, organizm palaczy szybko przyzwyczaja się do nikotyny, wiec do uzyskania tego samego efektu jest potrzebna coraz większa dawka dymu. Poza tym palacze psychicznie uzależniają się od papierosów i po pewnym czasie, nawet jeśli są świadkami niebezpieczeństw, jakie im grożą, rzucenie nałogu sprawia im olbrzymią trudność. Użycie tytoniu jest tak szeroko rozpowszechnione, że stanowi ono problem medyczno-społeczny. Zgony wieńcowe występują częściej z wiekiem, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet (choć są rzadsze u kobiet we wszystkich przedziałach wiekowych).