Powody wczesnego palenia tytoniu przez dzieci i młodzież

Obecnie palenie jest niemal powszechne wśród młodzieży, niepokojący jest fakt sięgania po papierosy przez coraz młodsze dzieci. Nikotyna znajdująca się w tytoniu również należy do bardzo rozpowszechnionych używek. Palenie suszonych liści tej rośliny jest bardzo szkodliwe dla organizmu człowieka.

W środowisku młodzieży istnieje moda na palenie. Grupa przyjmuje wzory zachowań proponowanych jej przez autorytet, jakim jest przywódca, lider grupy. Jednostka chętnie przyjmuje styl życia otoczenia, w którym przebywa. Można spotkać także motywy indywidualne. Na przykład dzieci liczą na to, że palenie pomoże w rozładowaniu przykrych napięć. Gdy znajdują się w kawiarni, w dyskotece, przed egzaminem czy w innych trudnych sytuacjach, gdy nie bardzo wiadomo, co zrobić z rękami, wówczas sięgają po papierosa. Bo przecież tak właśnie postępują dorośli. Na płaszczyźnie intelektualnej nie sposób porozumieć się z osobą uzależnioną. Wszelkie próby dyskusji podejmowane z ludźmi palącymi kończą się niepowodzeniem, gdyż kierowane ku nim uwagi, uważają za bezpodstawne. Tym bardziej niepokoi fakt, deklarowania przez palącą młodzież chęci dalszego palenia i niepodejmowania prób zaprzestania. Potwierdza to silną potrzebę przynależności do grupy oraz znalezienie w niej swojego miejsca.

Większość zaczyna palić w wieku kilkunastu lat, ze względu na presję środowiska kolegów, rodzeństwa i rodziców. Młodzi ludzie czują się doroślejsi paląc papierosy, a to obiecuje sukces społeczny. Istotnego wsparcia dostarczają reklamy, dowodzące, że palenie jest „cool”. Najbardziej niebezpieczny okres to wiek 12-14 lat, kiedy zdarza się najwięcej inicjacji. Mały wzrost obserwuje się w okolicy 18 roku życia, w tym czasie również może dojść do znacznego nasilenia nałogu. Ostatnio jednak korzystne trendy wydają się ulegać odwróceniu.