Negatywne objawy odstawienia nikotyny

Nagłe zaprzestanie palenia sprawia, że wytworzone w organizmie mechanizmy kompensacyjne nie są równoważone działaniem nikotyny. Stąd objawy zespołu odstawienia są zasadniczo odwrotnością działań nikotyny. Pojawiają się one zwykle po 24 godzinach od zaprzestania palenia i obejmują:

  • „głód” nikotyny;
  • rozdrażnienie;
  • zmęczenie;
  • niepokój
  • lęk;
  • zaburzenia koncentracji;
  • obniżenie nastroju;
  • wzrost apetytu i przyrost masy ciała;
  • zmniejszenie częstości tętna.

Objawy zespołu odstawienia osiągają maksimum po około 48 godzinach i ustępują w ciągu kilku tygodni. Niektóre objawy („głód” nikotyny, wzrost apetytu, obniżenie nastroju) mogą jednak utrzymywać się przez kilka miesięcy.