Sposoby leczenia narkomanów

Są chwile, kiedy po raz pierwszy w świadomości narkomana rodzi się mglista myśl, że chyba należałoby się leczyć. Leczenie narkomanii prowadzi się w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Wyleczenie przez samoleczenie należy do wyjątkowo rzadkich. Najbardziej skuteczne jest leczenie w warunkach szpitalnych, gdyż zapewnia ono dwa bardzo ważne składniki procesu leczenia – absolutnie odizolowanie narkomana od grupy narkomańskiej oraz stałą kontrolę zdrowia psychofizycznego podczas całego procesu leczenia. Leczenie szpitalne stosuje się najczęściej w pierwszej fazie uzależnienia pacjenta od uzależnienia fizycznego, natomiast leczenie ambulatoryjne jest kontynuacją szpitalnego po odzwyczajeniu fizycznym lub w rodzajach narkomanii nie stwarzających uzależnienia fizycznego.

Objawy odstawienia - zespół objawów, jakich doświadcza osoba biorąca narkotyk, gdy nie zażyje swojej kolejnej dawki (nawet u osób, które piją bardzo dużo kawy, jeśli nie wypiją kolejnej filiżanki, może wystąpić ból głowy). Jeśli organizm przyzwyczaił się do regularnego przyjmowania jakiejś substancji, potrzebuje jej, by normalnie funkcjonować, bo w przeciwnym razie będzie protestował, występują: ból głowy, drażliwość, nadmierna potliwość, bezsenność (objawy są różne, zależne od substancji uzależniającej).