Leki najczęściej zażywane

Barbituranami nazywa się grupę leków pochodzących z kwasu barbiturowego. Wszystkie mają podobne działanie, to znaczy powodują depresje wyższych struktur nerwowych. Z tego powodu stosuje się je w celu wywołania snu i uwolnienia od lęku i napięcia. W mniejszych dawkach mają działanie uspokajające i zmniejszają bóle spowodowane skurczami mięśni gładkich. W średnich dawkach powodują silniejsze uspokojenie i sen, natomiast w większych pogłębiają sen i mogą doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci wywołanej paraliżem układu oddechowego.

Leki uspokajające inaczej trankwilizujące czy też benzodiazepiny (czasem podkradane rodzicom), zażywa się, by odwrócić efekt działania narkotyków. Jeśli ktoś nie może zasnąć np. po ecstazy, łatwo sięgnie po lek uspokajający, by się lepiej poczuć. W warunkach polskich dostępne benzodiazepiny to: Elenium, Estazolam, Nitrazepam, Oxazepam, Relanium, Signopam, Validol, Xanax i inne. Czasem też na leki uspokajające decydują się osoby zażywające heroinę. Dzięki temu łatwiej im przetrwać ten czas, gdy ustaje działanie narkotyku. Niektórzy łączą leki uspokajające z alkoholem by łatwiej się upić. Leki te są przeznaczone do stosowania tylko przez krótki czas, a częste ich zażywanie prowadzi do uzależnienia. Jeśli zażywa się leki uspokajające i substancje odurzające, szczególnie heroinę i alkohol ryzyko jest bardzo duże. Takie działanie może prowadzić do kłopotów z oddychaniem, utratę przytomności, a nawet do śmierci.