Zachowania rodziców uniemożliwiające picie ich dziecku

Jak pomagać dzieciom, żeby nie piły?

  1. rozmawiać z dzieckiem o alkoholu
  2. nauczyć się uważnie słuchać dziecko
  3. pomóc dziecku dobrze czuć się ze sobą
  4. pomóc dziecku wykształcić jasny system wartości
  5. pomóc dziecku radzić sobie z naciskiem kolegów
  6. ustalić jasno zasady dotyczące alkoholu
  7. zachęcać dziecko do zajęć zdrowych i twórczych
  8. porozmawiać z rodzicami innych dzieci
  9. przygotować się do sytuacji, w której dziecko wypije
  10. być dobrym przykładem