Historia alkoholu i definicja alkoholi powszechnie znanych

Zdaniem antropologów alkohol towarzyszy człowiekowi praktycznie od zarania jego dziejów pełniąc początkowo funkcje fizjologiczne np. złagodzenie bólu, zmęczenia, psychologiczne np. ograniczenie lęku, odprężenie, społeczne np. ułatwianie kontaktów, element obrzędów i praktyk religijnych, a z czasem również ekonomiczne i polityczne. Pierwsze napoje powstały w sposób niezamierzony i przypadkowy w wyniku fermentacji winogron (wina) i ziarna jęczmiennego (piwo). Trudno jest jednoznacznie ustalić kto i kiedy otrzymał po raz pierwszy czysty alkohol (destylat). Jest bardzo prawdopodobne, że znali go już kapłani w starożytnym Egipcie, którzy podczas religijnych obrzędów zmoczone głowy polewali alkoholem i podpalali je, skłaniając ludzi do oddawania kapłanom czci boskiej.

alkohol

Alkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorów. W przyrodzie występują w stanie wolnym w olejkach eterycznych oraz tłuszczach i woskach.

Alkohol metylowy (metanol) i etylowy (etanol) są często mylone ze względu na bardzo zbliżony smak i wygląd. Alkohol metylowy tj. spirytus drzewny jest trucizną, który różni się od konsumpcyjnego jedynie trupią główką na opakowaniach i używany jest głównie jako rozpuszczalnik przemysłowy i w związku z tym jest łatwo dostępny. Wypicie minimalnej dawki alkoholu metylowego powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, ograniczenie słuchu i ślepotę. Dawka śmiertelna waha się od 30 do 100 cm3(ml) na skutek porażenia ośrodka oddechowego.

Alkohol etylowy stosowany w przemyśle (niezdatny do picia) otrzymywany jest drogą syntezy chemicznej. Związek ten znalazł zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym i w medycynie. W przemyśle spożywczym z etanolu produkuje się napoje alkoholowe. Alkohol etylowy jest lżejszy od wody i przezroczysty o charakterystycznej woni i piekącym smaku. W warunkach normalnych występuje w organizmie człowieka jako alkohol fizjologiczny w stężeniu nie przekraczającym 0,15 promila.