Fazy choroby alkoholowej i objawy z nimi związane

Wyróżniamy cztery fazy choroby alkoholowej

 1. Faza wstępna (od kilku miesięcy do kilku lat)
 2. Objawy:

  • po wypiciu kieliszka pijący czuje się bezpieczniej, alkohol przynosi odprężenie, ułatwia kontakty, nikną napięcia i stresy;
  • wszystkie problemy zaczyna rozwiązywać za pomocą alkoholu;
  • wzrasta tolerancja alkoholowa, aby uzyskać przyjemny nastrój, pijący musi wypić więcej niż poprzednio.
 3. Faza ostrzegawcza (od pół roku do kilku lat)
 4. Objawy:

  • występują luki pamięciowe, okresowe zaniki pamięci;
  • u pijanego (wielekroć) nie obserwuje się typowych objawów upicia się, prowadzi normalną rozmowę, czego na drugi dzień nie pamięta;
  • pije łapczywie, poza "kolejką", zachłannie, jak człowiek gaszący pragnienie, zaczyna pić ukradkiem;
  • zaczyna się w nim budzić poczucie winy;
  • unika rozmów na ten temat.
 5. Faza krytyczna
 6. Objawy:

  • traci kontrolę nad raz rozpoczętym piciem;
  • jeżeli już zaczął pić, pije do głębokiego upojenia alkoholowego;
  • jest jeszcze w stanie podjąć decyzję: pić czy nie pić;
  • pogłębia się w nim poczucie winy, niezadowolenia z siebie, które kompensuje agresywnością wobec innych;
  • zaczyna pić od rana (picie poranne).
 7. Faza przewlekła
 8. Objawy:

  • początkiem jej jest przejście do picia ciągłego;
  • alkoholik stara się podtrzymywać stan upojenia - stale jest pijany;
  • następuje wyraźne obniżenie tolerancji na alkohol, do upicia się wystarczy niewielka ilość alkoholu;
  • pojawiają się zaburzenia psychiczne, od nieokreślonych stanów lękowych, aż do psychoz alkoholowych włącznie.

W zespole uzależnienia alkoholowego ujawniają się powikłania:

 • internistyczne (np. choroba jelita cienkiego, uszkodzenia wątroby, choroby dróg oddechowych);
 • dermatologiczne (np. charakterystyczne przebarwienia skóry, zmiany w naczyniach skórnych, przewlekłe zapalenie spojówek); a przede wszystkim:
 • neurologiczne i psychiatryczne (np.. uszkodzenie nerwów obwodowych, encefalopatia alkoholowa, padaczka alkoholowa, otępienie alkoholowe, majaczenie drżenne (delirium tremens), halucynoza alkoholowa (omamy, psychoza Korsakowa, obłęd alkoholowy, alkoholowy zanik móżdżku).